De zichtrekening

Via een zichtrekening, ook wel lopende rekening genoemd, gebeuren de dagelijkse financiële verrichtingen:

 • u laat er uw inkomsten op storten of overschrijven, bv. uw loon, uw kindergeld, een terugbetaling, enz.;
 • u gebruikt het geld voor betalingen, overschrijvingen of afhalingen.

Verrichtingen die u met uw zichtrekening kan doen?

 • de eerste manier is door gebruik te maken van een debetkaart of kredietkaart die gekoppeld is aan uw zichtrekening. Daarmee kan u in een winkel of restaurant betalen, of u kan via een betaalautomaat geld afhalen, storten of overschrijven;
 • een tweede manier is door overschrijvingen te doen. U schrijft geld over van uw zichtrekening naar de rekening van een persoon of bedrijf waaraan u moet betalen.
  Moet u maandelijks eenzelfde bedrag betalen aan dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf, bv. voor uw huur of voor de aflossing van een lening? Dan kan u aan uw bank een permanente opdracht geven, waarbij de bank maandelijks op een vaste dag de overschrijving uitvoert. Moet u maandelijks een verschillend bedrag betalen aan dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf, bv. voor uw gsm-abonnement? Dan kan u automatisch overschrijven via een domiciliëringsopdracht. Hierbij geeft u toestemming aan de bank om iedere factuur tijdig te betalen via uw zichtrekening.

U kan uw dagelijkse verrichtingen doen aan het loket van uw bankkantoor, met uw pc thuis, met uw smartphone of met uw tablet. Met iedere verrichting (afhaling, storting of overschrijving) zal de som geld die beschikbaar is op de zichtrekening, veranderen.

Verschillende zichtrekeningen

 • persoonlijke zichtrekening: u alleen bent eigenaar (ook titularis of rekeninghouder genoemd) van de rekening en enkel u kan de rekening gebruiken;
 • zichtrekening met volmacht: u geeft als titularis de toestemming aan een andere persoon, bv. uw partner, om uw rekening te gebruiken. U kan op elk moment deze volmacht weer intrekken;
 • gemeenschappelijke rekening: de rekening staat op naam van meerdere titularissen (bv. gehuwden, samenwonenden, ...) om hun gemeenschappelijke geldzaken te regelen. De rekening kan door elk van de rekeninghouders gebruikt worden. Het openen en het afsluiten van een gemeenschappelijke rekening moet steeds samen gebeuren;
 • geblokkeerde rekening: om het geld op een dergelijke rekening te gebruiken moeten alle rekeninghouders voor iedere verrichting uitdrukkelijk hun toestemming geven. Zo moet bv. een overschrijving door alle rekeninghouders getekend worden.

Spaar- en termijnrekeningen

Naast de zichtrekening die u gebruikt voor uw dagelijkse verrichtingen, bestaan er nog andere soorten bankrekeningen. De twee meest bekende zijn de spaarrekening en de termijnrekening. Deze rekeningen kan u gebruiken om een som geld voor een iets langere periode aan de kant te zetten. U kan ze niet gebruiken om er betalingen mee te doen. U krijgt meestal een hogere intrest als u uw geld effectief voor langere tijd erop laat staan. U hebt steeds een zichtrekening nodig om betalingen te doen. Lees meer over spaarrekeningen en termijnrekeningen in de Sparen en Beleggen Wikifinrubriek.

De Wikifintips

 • Uw rekening heeft een IBAN-nummer. Dit internationale rekeningnummer start met 2 letters die het land aanduiden (BE voor België) gevolgd door een reeks cijfers. In België zijn dat 16 cijfers, maar bij buitenlandse rekeningen kunnen het er meer of minder zijn.
 • Aan een rekening en het gebruik ervan, zijn kosten verbonden. Vraag uw bank een overzicht van de tarieven voor het beheer, het openen en afsluiten en voor de bankkaarten, en vergelijk de kosten van verschillende banken. Vraag de tarievenlijst op.
 • Een overzicht van alle verrichtingen (inkomsten, overschrijvingen, afhalingen) op uw rekening staat op uw uittreksels. Kijk deze goed na en hou ze bij als bewijs van uw betalingen en inkomsten.