De zichtrekening

Via een zichtrekening, ook wel betaalrekening genoemd, gebeuren de dagelijkse financiële verrichtingen:

 • je laat er jouw inkomsten op storten of overschrijven, bv. jouw loon, jouw kindergeld, een terugbetaling, enz.;
 • je gebruikt de zichtrekening voor betalingen, overschrijvingen of afhalingen.

Elke zichtrekening heeft een eigen uniek nummer, volgens een internationaal afgesproken systeem: het IBAN-rekeningnummer (International Bank Account Number). De rekeninguittreksels geven een overzicht van alle verrichtingen (inkomsten en uitgaven) en tonen jouw meest recente rekeningstand.

Met de vergelijkingstool zichtrekeningen kan je binnen enkele minuten ontdekken welke zichtrekeningen het meest gepast voor jou zijn rekening houdend met jouw profiel.

Verrichtingen die je met jouw zichtrekening kan doen?

 • De eerste manier is door gebruik te maken van een debetkaart of kredietkaart die gekoppeld is aan jouw zichtrekening. Daarmee kan je in een winkel of restaurant betalen en kan je via een geldautomaat geld afhalen of storten.
 • Een tweede manier is door overschrijvingen te doen. Je schrijft geld over van jouw zichtrekening naar de rekening van een persoon of bedrijf waaraan je moet betalen. Moet je periodiek eenzelfde bedrag betalen aan dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf, bv. voor jouw huur of voor de aflossing van een lening? Dan kan je aan jouw bank een permanente opdracht geven, waarbij de bank periodiek op een vaste dag de overschrijving uitvoert naar de door je aangewezen rekening. Moet je periodiek een verschillend bedrag betalen aan dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf, bv. voor jouw gsm-abonnement? Dan kan je dit via een domiciliëringsmandaat. Hierbij geef je toestemming aan jouw schuldeiser om iedere factuur in te vorderen via jouw zichtrekening.

Je kan jouw dagelijkse verrichtingen doen aan een Self Bank in jouw bankkantoor, met uw pc thuis, met jouw smartphone, met jouw tablet en aan het loket van uw bankkantoor. Met iedere verrichting (afhaling, storting of overschrijving) zal de som geld die beschikbaar is op de zichtrekening, veranderen.

Verschillende zichtrekeningen (of betaalrekeningen)

 • persoonlijke zichtrekening: jij alleen bent eigenaar (ook titularis of rekeninghouder genoemd) van de rekening en enkel jij kan de rekening gebruiken;
 • zichtrekening met volmacht: je geeft als titularis de toestemming aan een andere persoon, bv. jouw partner, om jouw rekening te gebruiken. Je kan op elk moment deze volmacht weer intrekken;
 • gemeenschappelijke rekening: de rekening staat op naam van meerdere titularissen (bv. gehuwden, samenwonenden, ...) om hun gemeenschappelijke geldzaken te regelen. De rekening kan door elk van de rekeninghouders gebruikt worden. Het openen en het afsluiten van een gemeenschappelijke rekening moet steeds samen gebeuren;
 • geblokkeerde rekening: om het geld op een dergelijke rekening te gebruiken moeten alle rekeninghouders voor iedere verrichting uitdrukkelijk hun toestemming geven. Zo moet bv. een overschrijving door alle rekeninghouders getekend worden.

Spaar- en termijnrekeningen

Naast de zichtrekening die je gebruikt voor jouw dagelijkse verrichtingen, bestaan er nog andere soorten bankrekeningen. De twee meest bekende zijn de spaarrekening en de termijnrekening. Deze rekeningen kan je gebruiken om een som geld voor een iets langere periode aan de kant te zetten. Je kan ze niet gebruiken om er betalingen mee te doen. Je krijgt meestal een (hogere) intrest. Je hebt steeds een zichtrekening nodig om betalingen te doen. Lees meer over spaarrekeningen en termijnrekeningen in de Sparen en Beleggen Wikifinrubriek.

De Wikifin-tips

 • Jouw zichtrekening (of betaalrekening) heeft een IBAN-nummer. Dit internationale rekeningnummer start met 2 letters die het land aanduiden (BE voor België) gevolgd door een reeks cijfers. In België zijn dat 14 cijfers (dus in totaal 16 karakters), maar bij buitenlandse rekeningen kunnen het er meer of minder zijn.
 • Aan een rekening en het gebruik ervan, zijn meestal kosten verbonden. Jouw bank stelt u een overzicht van de tarieven voor het beheer, het openen en afsluiten en voor de bankkaarten ter beschikking in haar kantoren en op haar website. Vergelijk de kosten van verschillende banken.
 • Een overzicht van alle verrichtingen (inkomsten, overschrijvingen, afhalingen) op jouw rekening staat op jouw uittreksels. Kijk deze goed na en hou ze bij als bewijs van jouw betalingen en inkomsten.
 • Met de vergelijkingstool zichtrekeningen kan je binnen enkele minuten ontdekken welke zichtrekeningen het meest gepast voor jou zijn rekening houdend met jouw profiel.