Kosten en belastingen?

Het levensverzekeringscontract bepaalt welke instap-, uitstap- en/of beheerskosten moeten worden betaald. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. Daarenboven gaat er van jouw premie nog een belasting, de verzekeringstaks, af.

De verzekeringstaks

Op elke premie die je stort moet je 2% taks betalen. Als je een premie van 500 euro stort, wordt er dus 10 euro belasting aangerekend (2% van 500 euro). De premie die overblijft voor de verzekeraar is dan 490 euro. Maar er bestaan uitzonderingen. Op premies voor een schuldsaldoverzekering moet je slechts 1,1% taks betalen.

De verzekeringstaks is niet verschuldigd:

 • voor het fiscaal voordelig pensioensparen (derde pijler);
 • wanneer je in de loop van het contract of op het einde ervan, het opgebouwde kapitaal, 'de reserve', opvraagt en/of overdraagt naar een ander tak 21-of 23-product bij dezelfde verzekeraar. Maar als de reserve wordt overgedragen naar een andere verzekeraar, dan is er sprake van een nieuw contract. De verzekeringstaks moet dan wel opnieuw betaald worden.

Kosten

Koken kost geld. Een verzekeraar vraagt een vergoeding om jouw geld te beheren. De hoogte van de kosten hangt af van de omvang van de gestorte bedragen en van de duur van het contract.

Er worden instap-, uitstap- en beheerskosten aangerekend.

 • Instapkosten: dit is meestal een percentage afhankelijk van het gestorte bedrag en de duur van het contract.
 • Uitstapkosten: te betalen als je de terugbetaling vraagt voor de eindvervaldag van het contract. Dit is meestal een percentage van het teruggevraagde bedrag. Uitstapkosten zijn meestal lager als de resterende looptijd korter is. Bij sommige contracten moet je na een bepaalde periode zelfs geen uitstapkosten meer betalen.
 • Beheerskosten: de verzekeringsinstelling rekent een percentage van het contractbedrag aan voor het beheer van jouw levensverzekering.
 • Conjuncturele schadevergoeding: in sommige gevallen betaal je een schadevergoeding bij een vervroegde terugbetaling. Dit is bv. het geval als de intrestvoeten op de markt hoger liggen dan die van jouw levensverzekering.
 • Overlijdensdekking: als jouw levensverzekering gecombineerd wordt met een overlijdensverzekering, dan betaal je hiervoor premies.

Fiscale voordelen?

Als je jouw tak 21 of 23 gebruikt om te sparen binnen de 'derde pijler' voor jouw pensioen, dan krijg je fiscale voordelen. Jouw verzekeraar zal je hiervoor jaarlijks een fiscaal attest bezorgen.

Let wel op. Er is een verschil tussen de fiscale voordelen in het kader van pensioensparen en die in het kader van langetermijnsparen. Lees daar meer over in de Wikifinrubriek over de fiscaliteit van pensioensparen. Informeer je zeker goed op voorhand bij jouw verzekeraar over de fiscale mogelijkheden.

Roerende voorheffing?

Als je jouw levensverzekeringsproducten zoals bv. tak 21 of 23 niet gebruikt in het kader van de opbouw van een aanvullend pensioen, dan betaal je roerende voorheffing op de intresten die je ontvangt. Maar ook hierop bestaan er uitzonderingen. Lees meer over deze belastingen in de Wikifinrubriek over belastingen op spaar- en beleggingsproducten.

De Wikifin-tips

 • Er zijn veel verschillende levensverzekeringen. Het is vaak de moeite om te vergelijken en de concurrentie te laten spelen. Vergelijk deze aandachtig voor je een contract afsluit. Hou rekening met alle kosten en belastingen.
 • Lees aandachtig het levensverzekeringscontract vóór je tekent. Als je iets niet begrijpt, vraag jouw verzekeraar om uitleg.
 • Beoordeel het rendement in zijn totaliteit: kijk daarbij niet alleen naar het 'brutorendement', maar ook naar de kosten die het rendement verlagen!
 • De kosten kunnen eventueel worden verlaagd. Aarzel niet om over de kosten te onderhandelen, door de concurrentie haar werk te laten doen.