De verschillende producten

Tak 21 en 23, de bekendste levensverzekeringen

De meeste levensverzekeringen die vandaag in België worden aangeboden zijn tak 21- en tak 23-levensverzekeringen:

  • tak 21 groepeert alle soorten levensverzekeringen (leven, overlijden en gemengd) die een gegarandeerde intrest opleveren en minstens een op voorhand vastgelegde som uitbetalen;
  • tak 23 groepeert alle soorten levensverzekeringen (leven, overlijden en gemengd) die verbonden zijn aan één of meerdere (interne) beleggingsfondsen. Bij tak 23 is er geen gegarandeerd kapitaal of gegarandeerd rendement. Er bestaan wel tak 23-contracten met een vorm van kapitaalbescherming. 

Indien u eerder op veilig wil spelen dan kan u zeker uw gading vinden in tak 21-producten. Er is binnen tak 21 een zeer ruim aanbod van verschillende, zowel tijdelijke als levenslange, levens- en overlijdensverzekeringen.

Indien u bereid bent om meer financiële risico's te lopen, om zo ook kans te maken op een hogere opbrengst, dan kan u een tak 23-product overwegen. Maar hou er rekening mee dat bij een mogelijk hoger rendement ook een hoger risico hoort. Dat is bij tak 23 niet anders dan bij alle andere spaar- en beleggingsproducten.

Tak 21 Tak 23
gewaarborgd rendement geen gewaarborgd rendement
eventueel winstdeelname geen winstdeelname (wel mogelijk hoger rendement)
defensief risicoprofiel meer dynamisch risicoprofiel
o.a. fiscale voordelen bij pensioensparen of langetermijnsparen o.a. fiscale voordelen bij pensioensparen 
bescherming bij faillissement van de verzekeringsmaatschappij geen bescherming bij faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Begrafeniskosten- of uitvaartverzekering

U wenst uw familie niet te belasten met de hoge kosten van uw begrafenis? U wil waarborgen dat u, wanneer u sterft, een degelijke uitvaartdienst krijgt. Een uitvaartverzekering kan daaraan tegemoet komen.

Voor meer informatie hierover klik hier.

Aanvullende verzekeringen

Een levens- of overlijdensverzekering kan heel wat van uw zorgen wegnemen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij u niet langer in staat bent de premies voor uw verzekering te betalen; u bent bv. het slachtoffer van een ongeval, wordt invalide en ziet uw inkomen sterk teruglopen. Voor die gevallen kan uw verzekeraar u een bijkomende waarborg aanbieden.

Deze verzekeringen worden aanvullende verzekeringen genoemd omdat ze gekoppeld zijn aan een levensverzekering, die dan de 'hoofdverzekering' is. Er zijn verschillende types. Een van de meest voorkomende is de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico. Wanneer u invalide wordt betaalt de verzekeraar de premies van uw levensverzekering verder; u hoeft dan zelfs niets meer te betalen. In sommige gevallen betaalt de verzekeraar u een invaliditeitsrente uit gedurende de periode dat u invalide bent, of een invaliditeitskapitaal als u invalide wordt.

Schuldsaldoverzekering

Deze verzekering wordt soms ook kredietsaldoverzekering genoemd. Bijna iedereen kent deze verzekering. Deze overlijdensverzekering wordt meestal gesloten wanneer u grote bedragen leent, zoals bij een hypothecair krediet. Het is een tijdelijke verzekering die loopt zolang uw lening loopt. Indien u sterft vóór u de lening volledig hebt afbetaald, zal de verzekeraar de rest van uw lening terugbetalen. Zo is uw gezin financieel beschermd en kan het in het eigen huis blijven wonen.

Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is geen wettelijke verplichting. Maar in de praktijk zullen de meeste kredietgevers u enkel een grote lening toestaan als u ook een schuldsaldoverzekering voor die lening afsluit. Maar ook als u er niet toe verplicht wordt is het sluiten van zo'n verzekering aan te raden, want goed voor uw gemoedsrust.

De premie voor uw schuldsaldoverzekering kan u:

  • ofwel in één keer betalen vóór de aanvang van de lening. In sommige gevallen leent de kredietgever u ook het geld om deze premie te betalen;
  • ofwel in kleine schijfjes betalen, verspreid over meerdere jaren. Indien u kiest voor een gespreide betaling, hebt u meestal de premie volledig betaald na 2/3 van de looptijd van de lening. Zo betaalt u dan bv. gedurende 10 jaar een premie voor een lening met een looptijd van 15 jaar.

Wanneer u nog leeft op de eindvervaldag van uw lening, dan stopt de verzekering. U krijgt ook niets terug. De betaalde premie(s) is immers de prijs die de verzekeraar aanrekent voor het risico dat hij loopt/liep om uw lening te moeten afbetalen als u zou sterven. De exacte hoogte van uw premie wordt op maat berekend en hangt af van een aantal factoren: hoeveel u leent, hoe lang u erover zal doen om uw lening terug te betalen, uw leeftijd als u de lening afsluit, uw gezondheidstoestand, enz. De verzekeraar zal u sowieso vragen om een medische fiche in te vullen. In sommige gevallen vraagt de verzekeraar u zelfs om een medisch onderzoek te ondergaan.

De Wikifintips

  • De kredietgever kan u niet verplichten om een schuldsaldoverzekering via hem af te sluiten. U bent altijd vrij om zelf te kiezen. De kredietgever kan u wel betere kredietvoorwaarden geven als u uw schuldsaldoverzekering toch bij hem afsluit. Bereken goed de voor- en nadelen. Lees meer hierover in de Wikifinrubriek over hypothecaire kredieten.
  • Om een schuldsaldoverzekering te kunnen krijgen moet u vaak een medische fiche invullen. Vul die altijd eerlijk in. Indien u zou liegen op deze fiche en er overkomt u iets, dan kan de verzekeraar weigeren de lening  af te betalen.