De verschillende producten

Tak 21 en 23, de bekendste levensverzekeringen

De meeste levensverzekeringen die vandaag in België worden aangeboden zijn tak 21- en tak 23-levensverzekeringen:

  • tak 21 is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract.
  • tak 23 groepeert alle soorten levensverzekeringen (leven, overlijden en gemengd) die verbonden zijn aan één of meerdere (interne) beleggingsfondsen. Bij tak 23 is er in principe geen gegarandeerd rendement. Er bestaan wel tak 23-contracten met een vorm van kapitaalbescherming.

Indien je eerder op veilig wil spelen dan kan je zeker jouw gading vinden in tak 21-producten. Er is binnen tak 21 een zeer ruim aanbod van verschillende, zowel tijdelijke als levenslange, levens- en overlijdensverzekeringen.

Indien je bereid bent om meer financiële risico's te lopen, om zo ook kans te maken op een hogere opbrengst, dan kan je een tak 23-product overwegen. Maar hou er rekening mee dat bij een mogelijk hoger rendement ook een hoger risico hoort. Dat is bij tak 23 niet anders dan bij alle andere spaar- en beleggingsproducten.

Tak 21 Tak 23
gewaarborgd rendement geen gewaarborgd rendement
eventueel winstdeelname geen winstdeelname (wel mogelijk hoger rendement)
defensief risicoprofiel meer dynamisch risicoprofiel in functie van het beleggingsbeleid
o.a. fiscale voordelen bij pensioensparen of langetermijnsparen o.a. fiscale voordelen bij pensioensparen 
bescherming bij faillissement van de verzekeringsmaatschappij geen bescherming bij faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Begrafeniskosten- of uitvaartverzekering

Je wenst jouw familie niet te belasten met de hoge kosten van jouw begrafenis? Je wil waarborgen dat je, wanneer je sterft, een degelijke uitvaartdienst krijgt. Een uitvaartverzekering kan daaraan tegemoet komen.

Voor meer informatie hierover klik hier.

Aanvullende verzekeringen

Een levens- of overlijdensverzekering kan heel wat van jouw zorgen wegnemen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij je niet langer in staat bent de premies voor jouw verzekering te betalen; je bent bv. het slachtoffer van een ongeval, wordt invalide en ziet jouw inkomen sterk teruglopen. Voor die gevallen kan jouw verzekeraar je een bijkomende waarborg aanbieden.

Deze verzekeringen worden aanvullende verzekeringen genoemd omdat ze gekoppeld zijn aan een levensverzekering, die dan de 'hoofdverzekering' is. Er zijn verschillende types. Een van de meest voorkomende is de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico. Wanneer je invalide wordt betaalt de verzekeraar de premies van jouw levensverzekering verder; je hoeft dan zelf niets meer te betalen. In sommige gevallen betaalt de verzekeraar je een invaliditeitsrente uit gedurende de periode dat je invalide bent, of een invaliditeitskapitaal als je invalide wordt.

Schuldsaldoverzekering

Deze verzekering wordt soms ook kredietsaldoverzekering genoemd. Bijna iedereen kent deze verzekering. Deze overlijdensverzekering wordt meestal gesloten wanneer je grote bedragen leent, zoals bij een hypothecair krediet. Het is een tijdelijke verzekering die loopt zolang jouw lening loopt. Indien je sterft vóór je de lening volledig hebt afbetaald, zal de verzekeraar de rest van jouw lening terugbetalen. Zo is jouw gezin financieel beschermd en kan het in het eigen huis blijven wonen.

Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is geen wettelijke verplichting. Maar in de praktijk zullen de meeste kredietgevers je enkel een grote lening toestaan als je ook een schuldsaldoverzekering voor die lening afsluit. Maar ook als je er niet toe verplicht wordt is het sluiten van zo'n verzekering aan te raden, want goed voor jouw gemoedsrust.

De premie voor jouw schuldsaldoverzekering kan je:

  • ofwel in één keer betalen vóór de aanvang van de lening. In sommige gevallen leent de kredietgever je ook het geld om deze premie te betalen;
  • ofwel in kleine schijfjes betalen, verspreid over meerdere jaren. Indien je kiest voor een gespreide betaling, heb je meestal de premie volledig betaald na 2/3 van de looptijd van de lening. Zo betaal je dan bv. gedurende 10 jaar een premie voor een lening met een looptijd van 15 jaar.

Wanneer je nog leeft op de eindvervaldag van jouw lening, dan stopt de verzekering. Je krijgt ook niets terug. De betaalde premie(s) is immers de prijs die de verzekeraar aanrekent voor het risico dat hij loopt/liep om jouw lening te moeten afbetalen als je zou sterven. De exacte hoogte van jouw premie wordt op maat berekend en hangt af van een aantal factoren: hoeveel je leent, hoe lang je erover zal doen om jouw lening terug te betalen, jouw leeftijd als je de lening afsluit, jouw gezondheidstoestand, enz. De verzekeraar zal je sowieso vragen om een medische fiche in te vullen. In sommige gevallen vraagt de verzekeraar je zelfs om een medisch onderzoek te ondergaan.

De Wikifin-tips

  • De kredietgever kan je niet verplichten om een schuldsaldoverzekering via hem af te sluiten. Je bent altijd vrij om zelf te kiezen. De kredietgever kan je wel betere kredietvoorwaarden geven als je jouw schuldsaldoverzekering toch bij hem afsluit. Bereken goed de voor- en nadelen. Lees meer hierover in de Wikifinrubriek over hypothecaire kredieten.
  • Om een schuldsaldoverzekering te kunnen krijgen moet je vaak een medische fiche invullen. Vul die altijd eerlijk in. Indien je zou liegen op deze fiche en er overkomt je iets, dan kan de verzekeraar weigeren de lening  af te betalen.