Wie betaalt de factuur bij brand in een huurappartement?

Huurt u een appartement? Het loont om te controleren of de brandverzekering in orde is. Want, wie is aansprakelijk bij brand in uw appartement? Wie vergoedt de inboedel of de schade aan het appartement van een buur of erger nog, het hele gebouw? Veel hangt af van de oorzaak van de brand en waar de brand startte. We overlopen de verschillende mogelijkheden.

De brand start in een van de gemeenschappelijke delen

Een kortsluiting doet zich voor in de liftkoker. Eerst sluimert er een klein vlammetje, maar dat ontaardt snel in een felle brand. De vlammen blijven niet alleen in de liftkoker. Ze vinden hun weg via de trappenhal tot in verschillende appartementen in het gebouw, en ook tot in uw huurappartement. De vlammen woeden overigens niet alleen in uw appartementsblok. Een aanpalende woning wordt ook ernstig beschadigd. Wie zal al deze schade vergoeden?

Aangezien de brand startte in één van de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw, namelijk de liftkoker, zal de blokpolis van het gebouw aangesproken worden. Een blokpolis is een brandverzekering die enkel een gebouw verzekert. Een blokpolis verzekert een gebouw met meerdere wooneenheden die aan verschillende eigenaars toebehoren tegen brand. Het is dus een typisch verzekeringsproduct voor een appartementsblok, vandaar de naam. Een blokpolis komt ook voor onder de naam ‘syndicuspolis’ of ‘verzekering mede-eigendom’.

Via de blokpolis zal de schade aan het appartementsgebouw waar de brand startte en aan de aanpalende woning(en), vergoed worden.

Uw inboedel is door de brand ook beschadigd. Om te vermijden dat u als huurder een ingewikkeld juridisch kluwen moet ontwarren, sluit u gemakkelijkheidshalve ook best een eigen brandverzekering af.

De brand start in uw huurappartement

Uw oververhitte frietketel veroorzaakt brand in uw huurappartement. U krijgt de brand niet onder controle. U kunt uzelf wel in veiligheid brengen, maar de brand woedt voort. Nadat de keuken volledig uitbrandt en ook schade veroorzaakt in uw woonkamer, verspreidt de brand zich via de gemeenschappelijke gang naar het aanpalende appartement van uw buren. Ook daar wordt aanzienlijke schade vastgesteld. Hoe wordt de schade aan het appartement van de buren vergoed? En wie zal opdraaien voor de schade aan uw huurappartement?

Welke verantwoordelijkheid heeft u als huurder?

Als huurder moet u het appartement in de oorspronkelijke staat terugbezorgen aan de eigenaar. Dat is het gevolg van de zogenaamde “huurdersaansprakelijkheid”. De uitgebrande keuken moet dus hersteld worden. De kosten om de schade die de brand veroorzaakte in uw appartement te herstellen, zullen uiteindelijk door uw brandverzekering gedragen worden.

Zonder een eigen brandverzekering had u als huurder zelf moeten opdraaien voor de kostprijs van de herstellingen aan uw appartement. Er bestaat een mogelijkheid om deze situatie te vermijden: als de eigenaar van uw huurappartement de extra clausule “afstand van verhaal” in de brandverzekering laat opnemen, dan zal die verzekering toch tussenbeide komen als u schade zou veroorzaken aan de woning.

En uw inboedel?

Naast de keuken, is ook een groot deel van uw inboedel in de woonkamer vernield: een salon, televisie, de eettafel, … Het is een grote hap uit uw budget om die inboedel in één keer te vernieuwen. Uw brandverzekering komt ook hierbij tussen. De blokpolis kan hier niet worden aangesproken.

Schade aan anderen

De buren zullen zich tot u, de huurder, wenden om het schadebedrag terug te krijgen. Als u geen eigen brandverzekering had, dan moest u zelf opdraaien voor de schade bij uw buren. Ook de schade in de gemeenschappelijke delen van het appartement zal u moeten vergoeden.

In het voorbeeld is er sprake van schade in slechts één aanpalend appartement, maar stelt u zich voor hoeveel u moet terugbetalen indien het hele appartementsgebouw afbrandde? Als u een brandverzekering hebt, is het uw brandverzekering die de schade zal vergoeden, aangezien de oorzaak van de schade aan derden, uw buren dus, startte in uw appartement en niet in één van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals in het voorbeeld met de liftkoker. Hier kan u als huurder opnieuw geen beroep doen op de blokpolis.

Beeldt u zich in dat u als huurder van het appartement geen eigen brandverzekering had, dan moest u zelf opdraaien voor de kosten aan zowel uw huurappartement als dat van uw buur en voor de nieuwe inboedel. De schade na een brand is vaak groot en de vergoedingen bedragen snel een aanzienlijke som. Als huurder bent u hier dus maar beter goed voor verzekerd.

En in de praktijk dan?

Wanneer u een appartement huurt, dan bekijkt u best met uw verzekeringsagent, makelaar of verzekeringsdeskundige welke extra dekkingen u nodig heeft. Zo voorkomt u dat u onder- of oververzekerd bent en bent u zeker dat u correcte verzekeringspremies betaalt. Zowel op www.wikifin.be als op www.abcverzekering.be vindt u meer informatie over verschillende verzekeringen.

In de volksmond spreekt men vaak over een ‘brandverzekering'. Die benaming is echter te eng. De correcte term is een woonverzekering. Zo’n type verzekering’ komt namelijk niet alleen tussen bij brand. Meer info hierover?

https://www.wikifin.be/nl/themas/verzekeren/woonverzekering/verzekerde-risicos