Het consumentenkrediet

Het consumentenkrediet kan helpen

Er kunnen momenten in het leven zijn waarop u uitgaven moet doen waarvoor u niet onmiddellijk het geld heeft, bv. om een auto te kopen of een kapotte stookketel of wasmachine te vervangen.

In dat geval kan u voor een lening aankloppen bij banken en financiële tussenpersonen. Kredietgevers zijn bereid om u het geld dat u tekort hebt voor te schieten. U moet dat dan achteraf in schijven terugbetalen. Maar voor niets gaat de zon op: voor uw lening zal u intresten en kosten moeten betalen.

Heeft u echt wel een lening nodig?

Uw consumentenkrediet is meestal niet gratis. U moet niet enkel de geleende som, maar meestal ook intresten en kosten terugbetalen. Denk dus goed na vooraleer u beslist om een lening aan te gaan. Weet u lang op voorhand welke grotere uitgaven er op u afkomen? Bekijk dan of het niet beter is om ervoor te sparen. Zo geraakt u ook aan het nodige geld, moet u niet betalen voor een lening, en verdient u eraan door de intresten op het gespaarde geld. Kijk in onze Wikifinrubriek over sparen en beleggen hoe u dat kan aanpakken.

Ook op onverwachte uitgaven, zoals bv. het herstellen van de auto of een kapotte gasketel, kan u zich voorbereiden door een buffer bij elkaar te sparen.

Als u dan toch een krediet nodig heeft

Leningen aangaan voor kleinere, persoonlijke aankopen is een beslissing die u weldoordacht moet nemen. Kies een consumentenkrediet dat past bij wat u nodig heeft, en waarvan u zeker bent dat u de terugbetaling aankan.

Er bestaan meerdere soorten consumentenkredieten, maar de twee belangrijkste zijn:

 • Een klassieke lening op afbetaling, waarbij u een som geld ontvangt en die som met intresten en kosten binnen een bepaalde periode terugbetaalt. De duur van een lening op afbetaling is wettelijk beperkt. De maximale periode waarover ze terugbetaald mag worden is afhankelijk van het bedrag van de lening.
Geleend bedrag  Maximale afbetalingsperiode
500 euro tot 2 500 euro 24 maanden
2 501 euro tot 3 700 euro 30 maanden
3 701 euro tot 5 600 euro 36 maanden
5 601 euro tot 7 500 euro 42 maanden
7 501 euro tot 10 000 euro 48 maanden
10 001 euro tot 15 000 euro 60 maanden
15 001 euro tot 20 000 euro 84 maanden
20 001 euro tot 37 000 euro 120 maanden
meer dan 37 000 euro 240 maanden
 • een flexibele geldreserve ('een kredietopening'), door middel van een kredietkaart of het 'onder nul' gaan op uw zichtrekening, is geschikt voor kleinere bedragen om in veel gevallen te gebruiken bij onverwachte uitgaven waarvoor u wat tekort komt. Ook hier betaalt u kosten en/of intresten op het geleende bedrag. 

Wanneer is een hypothecair krediet interessant?

Voor grotere bedragen, zoals voor bv. verbouwingen of investeringen om uw woning energiezuiniger te maken, moet u de voor- en nadelen van een consumentenkrediet afwegen tegen die van een hypothecair krediet.

Een hypothecair krediet heeft als voordeel dat:

 • u meestal een voordeligere intrestvoet kan krijgen dan bij een lening op afbetaling;
 • u de terugbetaling over een langere periode kan spreiden en dat u daardoor maandelijks een lager bedrag moet terugbetalen;
 • u eventueel recht krijgt op een belastingvermindering (de woonbonus), onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden.

Verlies evenwel de hogere dossierkosten en de eventuele notariskosten bij een hypothecair krediet niet uit het oog.

Voor een lening op afbetaling is de intrestvoet doorgaans hoger, maar:

 • u kan op kortere termijn uw lening afbetalen;
 • er zijn minder specifieke waarborgvereisten;
 • de lening is in principe sneller en eenvoudiger te verkrijgen bij uw kredietgever;
 • de dossierkosten zijn meestal lager.

De Wikifintips

 • Vooraleer u een lening aangaat, kijkt u best na of u die lening echt nodig heeft, en of u niet beter spaart voor het nodige bedrag.
 • Ga na welke soort lening best geschikt is voor uw situatie. Vraag advies aan uw kredietgever.
 • Er gelden wettelijke maximumtermijnen voor de terugbetaling van consumentenkredieten (lening op afbetaling, verkoop op afbetaling, leasing). Ze zijn afhankelijk van het geleende bedrag.
 • Ook bij kredietkaarten en rekeningen kan de kredietovereenkomst vastleggen binnen welke periode u moet terugbetalen.