Overschrijvingen

De Europese overschrijving

Met een overschrijving zet je een som geld over van een rekening naar een andere. We komen dit veelal tegen in kader van facturen die moeten betaald worden. Leveranciers voegen dan een reeds ingevuld overschrijvingsformulier toe aan hun factuur. Deze gegevens kan je makkelijk invoeren via internet- of mobiel bankieren of via de selfbank automaten in jouw bankkantoor. Je kan dit ook vervolledigen en ondertekend aan jouw bank bezorgen. Let wel dat er kosten kunnen geepaard gaan met de manuele verwerking van de overschrijving.

Je hebt de volgende informatie nodig:

 • het bedrag dat je wenst over te schrijven (in euro);
 • het internationale bankrekeningnummer IBAN. Je vindt dit van jouw eigen rekening terug op o.a. jouw rekeninguittreksels of jouw betaalkaart. Het bestaat uit maximum 34 karakters, maar het aantal kan verschillen van land tot land. In België bestaan alle IBAN-nummers uit 16 karakters: een landcode die bestaat uit 2 letters: BE; gevolgd door een controlegetal van 2 cijfers bv. 28; gevolgd door de cijfers van het rekeningnummer zelf bv. 7351 2248 7800. Voor een overschrijving heb je jouw eigen IBAN nodig en de IBAN van degene aan wie je betaalt; 
 • de naam (en operationeel adres) van degene aan wie je wil betalen;
 • jouw handtekening op papier of elektronisch via een kaartlezer of ander apparaatje;
 • wanneer je wenst dat de overschrijving niet onmiddellijk maar op een latere datum wordt uitgevoerd, kan je die datum vermelden onder de rubriek memodatum;
 • vrije (tekst) of gestructureerde (+++123/1234/12345) mededeling.

Wat met automatische betalingen?

Het betalen van jouw rekeningen met een overschrijving via online bankieren of in het bankkantoor, kan een vervelende klus zijn en veronderstelt een zekere opvolging. Misschien overweeg je automatische betalingen om alvast de regelmatig terugkerende facturen te betalen. Je kan dan ofwel een doorlopende (of permanente) opdracht geven aan jouw bank ofwel een domiciliëring toestaan aan bv. jouw elektriciteitsleverancier of telefoonmaatschappij. Maar ook daarmee gaat het soms mis. We geven hierna antwoord op de vraag wat je kan doen als het met dergelijke betalingen verkeerd gaat.

1. Alles over domiciliëringen

Wat is een domiciliëring?

Met een domiciliëring geef je een leverancier, zoals bv. de elektriciteitsmaatschappij of de kabeldistributeur, toelating om het factuurbedrag automatisch van jouw bankrekening te halen. Je geeft de toestemming (een 'mandaat') aan een leverancier om het geld van de factuur van jouw rekening af te halen.

Hoe ga je een domiciliëring aan?

Voor het openen van een domiciliëring heeft de leverancier jouw handtekening nodig. In tegenstelling tot wat sommige bedrijven soms beweren, kan een domiciliëring niet geldig geopend worden enkel op een mondelinge instructie, bv. per telefoon. Zonder handtekening is er sprake van een ongeldig mandaat.

Je kan gebruik maken van enkele beschermingsmaatregelen. Welke?

Bij een domiciliëring geef je aan een derde partij de toestemming om automatisch geld van jouw rekening te halen: het initiatief ligt dan ook bij die partij en niet meer bij jou. Om jouw belangen te beschermen, kan je het volgende doen:

 • Als je niet akkoord gaat met een bepaalde betaling die is gebeurd in het kader van een domiciliëring, dan heb je 8 weken de tijd om aan jouw bank te vragen dat het betaalde bedrag wordt teruggestort. Je meldt dus binnen de 8 weken dat je niet akkoord gaat met een bepaalde betaling en dan zal de bank dit zonder onderzoek terugstorten. Ook als je de geldigheid van een mandaat betwist, zal de bank alle betalingen van de voorbije 8 weken terugstorten.
 • Als je meent dat de domiciliëring onterecht is gebeurd, dus zonder geldig mandaat, doe je het volgende:
  • Breng jouw bank ervan op de hoogte dat er een onterechte betaling is gebeurd en dat er geen geldig mandaat bestaat;
  • Je kan de terugstorting van de onterechte betaling(en) tot 13 maanden terugvragen. Jouw bank vraagt op dat moment aan de bank van de 'leverancier-schuldeiser' een kopie van het mandaat en beoordeelt de geldigheid ervan. Het kan ook dat de 'leverancier-schuldeiser' antwoordt dat er geen mandaat bestaat.
 • Je kan ook:
  • aan jouw bank opdracht geven om nooit enigerlei domiciliëring te aanvaarden, van welke schuldeiser ook.
  • aan jouw bank opdracht geven om enkel bedragen onder een bepaald maximumbedrag te betalen in het kader van een domiciliëringsmandaat of enkel volgens een bepaalde periodiciteit te betalen (bv. niet meer dan 1x per maand).
  • een lijst aanleggen van leveranciers van wie je nooit een domiciliëring zal aanvaarden (een zwarte lijst) of jouw bank verbieden een domiciliëring te aanvaarden, behalve van bepaalde leveranciers (een witte lijst).

Opgelet! Het is niet omdat jouw bank je een gedomicilieerde betaling terugstort, dat je jouw leverancier niet meer moet betalen. Zo kan je betwisten dat je een domiciliëring hebt ondertekend en zal de bank je jouw betalingen terugstorten, maar dat betekent niet dat je bv. jouw telefoonrekening niet meer moet betalen.

Hoe beeindig je een domiciliëring?

Om een domiciliëring stop te zetten, volg je best de instructies van jouw leverancier op. Om problemen te voorkomen, bevestig je dat best nog eens via een aangetekende brief aan de leverancier. Vergeet niet bevestiging van de opzegging te vragen via e-mail of post.

2. Alles over de doorlopende opdracht

Wat is een doorlopende opdracht en hoe maak je die aan?

Alsje regelmatig een overschrijving moet doen voor hetzelfde bedrag aan dezelfde persoon, zoals voor jouw huishuur of de afbetaling van jouw hypothecair krediet, dan kan je een doorlopende opdracht aan jouw bank geven. Jouw bank schrijft dan een vaste som geld over op een door jou bepaald tijdstip. Het gaat dus om een overschrijving, maar dan één die wekelijks, maandelijks of jaarlijks gebeurt.

Je geeft de opdracht aan jouw bank, jouw schuldeiser is daar niet bij betrokken. Je bepaalt dus zelf hoeveel en op welke tijdstip er betalingen plaatsvinden.

Hoe beëindig je een doorlopende opdracht?

Je kan dit eenvoudigweg doen via online bankieren of in jouw bankkantoor. Let wel! Een gedane betaling in het kader van een doorlopende opdracht is onomkeerbaar: net zoals bij een overschrijving geldt hier het principe: 'betaald is betaald'.

De voordelen van overschrijvingen

Overschrijvingen zijn een handig en veilig betaalmiddel voor alle bedragen. Vooraleer een overschrijving kan worden uitgevoerd, moet je daar jouw akkoord voor geven via een handtekening (op papier of elektronisch). Er geldt geen maximumbedrag voor overschrijvingen, maar bij hele grote bedragen kan het zijn dat jouw bank om veiligheidsredenen bijkomende controles uitvoert. Je kan niet méér overschrijven dan het bedrag dat op jouw rekening staat (tenzij je gemachtigd bent een debetstand te hebben). Met een overschrijving heb je ook een bewijs van betaling via jouw rekeninguittreksel. Je kan ook een mededeling toevoegen aan jouw overschrijving als geheugensteun.

De Wikifin-tips

 • Met een Europese overschrijving kan je gemakkelijk en veilig geld overschrijven naar gelijk wie. Let op als je geld overschrijft naar landen buiten de Europese Unie of via een papieren formulier. Banken rekenen daar soms kosten voor aan. Bevraag je eerst over de kostprijs van zo'n overschrijving bij jouw bank.
 • Als er te weinig geld op jouw bankrekening staat, dan zal jouw permanente opdracht of domiciliëring niet uitgevoerd worden, tenzij je op jouw zichtrekening onder nul mag gaan. Zorg er dus voor dat er genoeg geld op jouw rekening staat zodat jouw facturen correct betaald kunnen worden en zodat er geen kosten worden aangerekend door jouw bank.