De verschillende typen levensverzekeringen

Levensverzekeringen

Je hebt wat geld dat je wil sparen voor de aankoop van een huis, of je wil graag op termijn een vakantiehuis in het buitenland kopen? Of je wil gewoon een extra appeltje voor de dorst wanneer je met pensioen gaat? In die gevallen kan je een levensverzekering afsluiten. Bij een levensverzekering betaalt de verzekeraar immers een op voorhand afgesproken kapitaal of rente uit, op voorwaarde dat je op de einddatum van het contract nog leeft. Deze verzekeringen worden ook wel 'verzekeringen met uitgesteld kapitaal' genoemd. Als het specifiek over jouw pensioen gaat, kan je een pensioenspaarverzekering afsluiten. Lees meer over sparen voor jouw pensioen in de Wikifinrubriek daarover.

Er zijn verschillende typen levensverzekering. Ze verschillen van elkaar in wat de begunstigden (je partner, kinderen of nog iemand anders) zullen krijgen als je zou sterven vóór het einde van jouw contract. Er zijn drie mogelijkheden:

  • de begunstigden krijgen niets. De verzekeraar betaalt de afgesproken som alleen uit als je nog leeft op de eindvervaldag van het contract. Dit is een U.K.Z.T. of uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering;
  • de begunstigden krijgen alle premies terugbetaald die je in de loop van het contract al aan de verzekeraar had betaald. Dat is een U.K.M.T. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling (van de premies);
  • de begunstigden krijgen niet alleen de al betaalde premies uitbetaald, maar ook de intresten daarop en de eventuele winstdeelnames. Dit is een U.K.V.R. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de verworven reserve.

Overlijdensverzekeringen

Je wil voor jouw partner, kinderen of iemand anders een financieel vangnet creëren zodat ze financieel niet in de problemen komen als je sterft? Dat ze voldoende middelen hebben om bv. alle erfenisrechten of medische kosten af te handelen? Dat jouw kinderen nog steeds kunnen verder studeren?

Door een overlijdensverzekering af te sluiten kan je dat bekomen. De verzekeraar zal, als je sterft, een op voorhand afgesproken kapitaal uitbetalen aan de begunstigden (jouw partner, kinderen of iemand anders). Soms gebeurt de uitbetaling niet via één grote som, maar via een rente: een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt (bv. elke maand) gedurende een in het contract overeengekomen periode. De uitbetaling gebeurt dan aan de 'begunstigden' die aangeduid zijn in het contract. Dat zijn meestal de partner en de kinderen. Er bestaan levenslange en tijdelijke overlijdensverzekeringen:

  • bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente altijd uitgekeerd zodra de verzekerde sterft;
  • bij een tijdelijke overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente enkel uitgekeerd als de verzekerde sterft vóór het contract is afgelopen. Een schuldsaldoverzekering is bv. een soort tijdelijke overlijdensverzekering.

Gemengde verzekeringen

De gemengde verzekering combineert de voordelen van een overlijdensverzekering met die van een levensverzekering. Je beschermt jouw familie tegen financiële moeilijkheden die kunnen ontstaan als je zou sterven en tegelijkertijd zorg je voor een appeltje voor de dorst voor als je met pensioen gaat. De verzekeraar betaalt dus een kapitaal of rente uit op het ogenblik dat je sterft, of wanneer je met pensioen gaat. De gemengde levensverzekering biedt tal van combinaties. Je kiest zelf de verhouding tussen de bedragen die worden uitbetaald bij overlijden of bij leven.

Enkele voorbeelden

  • de gemengde verzekering 10/10: de verzekeraar betaalt hetzelfde kapitaal uit bij leven als bij overlijden;
  • de gemengde verzekering 10/5: de verzekeraar betaalt bij overlijden het dubbele van het kapitaal bij leven. In deze verzekering ligt de nadruk op het overlijdensrisico en wil de verzekeringsnemer eerder zijn familie beschermen dan voor zichzelf sparen;
  • de gemengde verzekering 10/20: de verzekeraar betaalt bij overlijden de helft van het kapitaal leven. Hier ligt de nadruk op het spaarelement.

Kapitaal of rente

In de meeste gevallen wordt er in het levensverzekeringscontract afgesproken dat de uitbetaling gebeurt door eenmalig een som geld (een kapitaal) te storten. Maar weet dat er ook contracten bestaan waarbij je het verzekerd kapitaal op het moment van uitbetaling niet in één grote som krijgt uitbetaald maar als een 'rente': een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt (bv. elke maand) gedurende een in het contract overeengekomen periode. Vraag meer informatie bij jouw verzekeraar over de mogelijkheden om een uitbetaling van een rente te krijgen.

De Wikifin-tips

  • Levensverzekeringen dienen niet alleen als bescherming, maar ook als appeltje voor de dorst.
  • Bespreek uitvoerig met jouw verzekeraar welk type levensverzekering best past bij het doel dat je voor ogen hebt.