De verschillende typen levensverzekeringen

Levensverzekeringen

U heeft wat geld dat u wil sparen voor de aankoop van een huis, of u wil graag op termijn een vakantiehuis in het buitenland kopen? Of u wil gewoon een extra appeltje voor de dorst wanneer u met pensioen gaat? In die gevallen kan u een levensverzekering afsluiten. Bij een levensverzekering betaalt de verzekeraar immers een op voorhand afgesproken kapitaal of rente uit, op voorwaarde dat u op de einddatum van het contract nog leeft. Deze verzekeringen worden ook wel 'verzekeringen met uitgesteld kapitaal' genoemd. Als het specifiek over uw pensioen gaat, kan u een pensioenspaarverzekering afsluiten. Lees meer over sparen voor uw pensioen in de Wikifinrubriek daarover.

Er zijn verschillende typen levensverzekering. Ze verschillen van elkaar in wat de begunstigden (uw partner, kinderen of nog iemand anders) zullen krijgen als u zou sterven vóór het einde van uw contract. Er zijn drie mogelijkheden:

  • de begunstigden krijgen niets. De verzekeraar betaalt alleen uit als u nog leeft op de eindvervaldag van het contract. Dit is een U.K.Z.T. of uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering;
  • de begunstigden krijgen alle premies terugbetaald die u in de loop van het contract al aan de verzekeraar had betaald. Dat is een U.K.M.T. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling (van de premies);
  • de begunstigden krijgen niet alleen de al betaalde premies uitbetaald, maar ook de intresten daarop en de eventuele winstdeelnames. Dit is een U.K.V.R. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de verworven reserve.

Overlijdensverzekeringen

U wil voor uw partner, kinderen of iemand anders een financieel vangnet creëren  zodat ze financieel niet in de problemen komen als u sterft? Dat ze voldoende middelen hebben om bv. alle erfenisrechten of medische kosten af te handelen? Dat uw kinderen nog steeds kunnen verder studeren?

Door een overlijdensverzekering af te sluiten kan u dat bekomen. De verzekeraar zal, als u sterft, een op voorhand afgesproken kapitaal uitbetalen aan de begunstigden (uw partner, kinderen of iemand anders). Soms gebeurt de uitbetaling niet via één grote som, maar via een rente: een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt (bv. elke maand) gedurende een in het contract overeengekomen periode. De uitbetaling gebeurt dan aan de 'begunstigden' die aangeduid zijn in het contract. Dat zijn meestal de partner en de kinderen. Er bestaan levenslange en tijdelijke overlijdensverzekeringen:

  • bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente altijd uitgekeerd zodra de verzekerde sterft;
  • bij een tijdelijke overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente enkel uitgekeerd als de verzekerde sterft vóór het contract is afgelopen. Een schuldsaldoverzekering is bv. een soort tijdelijke overlijdensverzekering.

Gemengde verzekeringen

De gemengde verzekering combineert de voordelen van een overlijdensverzekering met die van een levensverzekering. U beschermt uw familie tegen financiële moeilijkheden die kunnen ontstaan als u zou sterven en tegelijkertijd zorgt u voor een appeltje voor de dorst voor als u met pensioen gaat. De verzekeraar betaalt dus een kapitaal of rente uit op het ogenblik dat u sterft, of wanneer u met pensioen gaat. De gemengde levensverzekering biedt tal van combinaties. U kiest zelf de verhouding tussen de bedragen die worden uitbetaald bij overlijden of bij leven.

Enkele voorbeelden

  • de gemengde verzekering 10/10: de verzekeraar betaalt hetzelfde kapitaal uit bij leven als bij overlijden;
  • de gemengde verzekering 10/5: de verzekeraar betaalt bij overlijden het dubbele van het kapitaal bij leven. In deze verzekering ligt de nadruk op het overlijdensrisico en wil de verzekeringsnemer eerder zijn familie beschermen dan voor zichzelf sparen;
  • de gemengde verzekering 10/20 : de verzekeraar betaalt bij overlijden de helft van het kapitaal leven. Hier ligt de nadruk op het spaarelement.

Kapitaal of rente

In de meeste gevallen wordt er in het levensverzekeringscontract afgesproken dat de uitbetaling gebeurt door eenmalig een som geld (een kapitaal) te storten. Maar weet dat er ook contracten bestaan waarbij u het verzekerd kapitaal op het moment van uitbetaling niet in één grote som krijgt uitbetaald maar als een 'rente': een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt (bv. elke maand) gedurende een in het contract overeengekomen periode. Vraag meer informatie bij uw verzekeraar over de mogelijkheden om een uitbetaling van een rente te krijgen.

De Wikifintips

  • Levensverzekeringen dienen niet alleen als bescherming, maar ook als appeltje voor de dorst.
  • Bespreek uitvoerig met uw verzekeraar welk type levensverzekering best past bij het doel dat u voor ogen hebt.