Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is een spaarrekening?

Op deze pagina

Een spaarrekening is een rekening bij een bank waarop je geld zet dat je niet meteen nodig hebt.

In ruil voor de bewaring van je spaargeld zal de bank je een vergoeding betalen: de intrest.

Bij een gereglementeerde spaarrekening bestaat deze rente uit:

 • De basisrente: die verwerf je ten laatste vanaf de dag na de storting van elk bedrag dat op je rekening gestort wordt.
 • De getrouwheidspremie: die krijg je enkel voor bedragen die 12 maanden op je rekening blijven staan.

Weetje

Inflatie is een factor waarmee ook spaarders rekening moeten houden: wegens de algemene stijging van de prijzen vermindert de waarde van je spaargeld immers. Lees hierover meer op de pagina “Welke invloed heeft inflatie op je spaargeld?”.

Vaak kondigen de banken de stijging van de spaarrente verschillende dagen of zelfs weken op voorhand aan. Bedenk wel dat elke storting die je uitvoert voor de nieuwe tarieven van kracht zijn, je recht geeft op de getrouwheidspremie die van toepassing is op het moment van de storting en die waarschijnlijk minder interessant is.

Je kan op elk moment geld bijstorten en afhalen.

De spaarrekening bestaat onder verschillende vormen en namen. Er zijn jongerenspaarrekeningen, babyspaarrekeningen, huurwaarborg-spaarrekeningen, klassieke spaarrekeningen, enz. Maar het basisprincipe geldt voor alle vormen.

De eigenschappen van elk van deze spaarrekeningen staan beschreven in de informatiefiche. Je moet die krijgen bij de opening van je rekening. Lees dat document aandachtig om te weten:

 • Of er op je rekening een minimumbedrag moet staan.
 • Hoeveel intrest je krijgt en wanneer die betaald wordt.
 • Waar je een overzicht vindt van de bewegingen op je rekening en het bedrag dat erop staat.
 • Of er kosten aan verbonden zijn.
 • Of er een overlijdensverzekering gekoppeld is aan je spaarrekening en wat die kost.

Heeft een spaarrekening een bepaalde looptijd?

In tegenstelling tot andere spaarformules zoals termijnrekeningen, obligaties of kasbons heeft een spaarrekening geen vervaldatum en dus ook geen vaste looptijd. Er zijn weinig regels en beperkingen voor het afhalen en overschrijven van geld van je spaarrekening. Ze zijn vermeld in de informatiefiche.

Je kan op elk ogenblik geld bijstorten en afhalen. De momenten ervan bepalen hoeveel intresten je krijgt.

Vergelijkingstool spaarrekeningen

Gebruik onze tool om je intresten te berekenen.

Vergelijkingstool spaarrekeningen

Wikifin-tips

 • Twijfel je welke spaarrekening op de markt voor jou de beste keuze is? Vergelijk de opbrengst tussen de beschikbare spaarrekeningen via de Vergelijkingstool spaarrekeningen van Wikifin.
 • Lees de informatiefiche van een spaarrekening voor je er een opent. Onderteken enkel documenten die je volledig begrijpt.

Een gereglementeerde of niet-gereglementeerde rekening?

De meeste spaarrekeningen in België zijn gereglementeerde rekeningen. Ze voldoen aan een aantal wettelijke bepalingen. Een gereglementeerde spaarrekening biedt een basisrente en een getrouwheidspremieDe basisrente is verworven ten laatste vanaf de dag na de storting van je spaargeld, terwijl de getrouwheidspremie slechts verworven is als je geld 12 maanden op de rekening blijft.

Als de basisrente en de getrouwheidspremie voldoen aan bepaalde regels, is er geen belasting of roerende voorheffing verschuldigd (tot een jaarlijks bepaalde limiet).

Weetje

Sinds 15 januari 2024 moet elk document dat betrekking heeft op een  gereglementeerde spaarrekening vermelden tot welke categorie die spaarrekening behoort. Er bestaan drie categorieën:

 • Categorie A: Dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie.
 • Categorie B: Dit is een gereglementeerde spaarrekening waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Zo kan er een limiet zijn aan het maximale bedrag dat op de rekening mag aangehouden worden of op het maximale bedrag dat per maand op die rekening mag worden gestort.
 • Categorie C: Dit zijn gereglementeerde spaarrekeningen die voorbehouden zijn aan een specifieke leeftijdscategorie, bijvoorbeeld een jongerenrekening.

De doelstelling van deze categorieën is om de transparantie op de markt van de gereglementeerde spaarrekeningen te verhogen en het de consumenten mogelijk te maken om het aanbod van de financiële instellingen te vergelijken.

Een niet-gereglementeerde spaarrekening voldoet niet aan deze voorwaarden, bijvoorbeeld omdat ze alleen een basisrente biedt. Op de intresten ervan is dan ook vanaf de eerste cent aan intresten roerende voorheffing verschuldigd.

Weetje

Op een gereglementeerde spaarrekening moet je geen belasting betalen op intresten tot een jaarlijks bepaalde limiet.

Is je spaargeld veilig in België?

Je spaargeld is beschermd door het Belgisch Garantiefonds. Mocht je bank of je verzekeraar over de kop gaan, dan betaalt het fonds je tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, Tak 21-producten en kasbons tot 100 000 euro per bank en per persoon (niet per rekening).

Als je meer dan 100 000 euro aan spaargeld hebt, spreid je dit best over verschillende banken. De lijst met beschermde banken en enkele praktijkvoorbeelden vind je op de website van het fonds.

Is je spaargeld veilig in een buitenlandse bank?

Ben je klant van een buitenlandse bank, die in België actief is? Controleer dan eerst even of de instelling daarvoor een vergunning heeft. Als dat het geval is, en de instelling gevestigd is in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn je tegoeden beschermd bij faling tot 100 000 euro per persoon en per instelling. Vraag na bij de instelling waar je klant wil worden of ze inderdaad onder de depositogarantieregeling valt. Let wel: als je kredietinstelling in een ander land een vergunning heeft, en ze in België actief is met een Europees paspoort, staat het land dat de vergunning heeft afgeleverd in voor de bescherming! Meer informatie vind je op de website van het Garantiefonds.