Het kredietonderzoek. Hoeveel kan je terugbetalen?

Schat het risico in

Jouw kredietgever heeft er alle baat bij dat je jouw lening goed kan terugbetalen. Want als blijkt dat je jouw lening niet kan betalen, dan verdient de kredietgever er niets aan. Ook voor jezelf is het cruciaal om niet te veel hooi op jouw vork te nemen. Want schulden zijn veel sneller gemaakt dan afbetaald. Ga daarom samen met jouw kredietgever na hoeveel je comfortabel kan terugbetalen, ook als je een keer een financiële tegenvaller zou hebben.

De kredietgever moet nagaan of je de lening kan terugbetalen

Het is niet omdat kredietgevers geld verdienen aan leningen dat ze je dan maar zoveel mogelijk  uitlenen. Als je een lening vraagt is jouw kredietgever verplicht om na te gaan of je de lening realistisch gezien kan terugbetalen. De kredietgever zal je daarom vermoedelijk de volgende  vragen stellen:

  • Hoe hoog is jouw inkomen? De kredietgever zal u om uw loonfiches of belastingaanslag vragen. Vermeld al uw inkomsten, ook bv. alimentatie, vervangingsinkomen, enz.
  • Welke kosten heb je? De kredietgever zal nagaan hoeveel terugkerende kosten je per maand en per jaar hebt. Reken daarbij ook te verwachten uitzonderlijke uitgaven zoals bv. de vervanging van jouw wasmachine, werken in jouw woning, enz.
  • Hoe stabiel is jouw situatie? De kredietgever zal polsen naar jouw gezinssituatie, het soort arbeidscontract dat je hebt, enz.

Het is belangrijk om een zo eerlijk en volledig mogelijk beeld van jouw situatie te geven. Daar heb je zelf ook baat bij.

Heb je nog andere leningen?

De kredietgever controleert ook of je nog andere kredieten hebt of ooit gehad hebt. Hij doet dit via de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België.

Deze kredietcentrale houdt de gegevens bij van alle leningen die je hebt of hebt gehad. De centrale weet ook wie afbetalingsproblemen heeft of gehad heeft. De kredietgevers zijn verplicht om deze centrale te raadplegen vooraleer ze je een krediet geven.

Als de kredietgever jouw aanvraag voor een lening onderzocht heeft, beslist hij of hij je een lening geeft. Hij mag en moet zelfs een lening weigeren als hij denkt dat je de lening niet zal kunnen terugbetalen.

Eenmaal je een lening krijgt, wordt die ook in de kredietcentrale geregistreerd. Eventuele aflossingsproblemen worden aan jouw dossier toegevoegd.

De bank kan jouw waarborgen aanspreken

Vaak vraagt jouw kredietgever een waarborg (zoals een hypotheek) als hij je een lening toekent. Dat is voor de kredietgever een extra verzekering indien je niet meer in staat zou zijn om jouw schulden terug te betalen.

Wat als jouw lening niet wordt toegekend?

Als de kredietgever jouw lening weigert, moet hij je uitleggen waarom en welke informatie hij heeft gebruikt om tot die beslissing te komen. Als deze informatie fout is, kan je ze laten rechtzetten.

De Wikifin-tips

  • Neem de analyse van jouw financiële situatie serieus. Zo voorkom je dat je te veel schuldenlast op jouw schouders neemt.
  • Kredietgevers zijn verplicht om jouw kredietgeschiedenis na te kijken en je te vragen naar jouw financiële gegevens. Zo kunnen ze inschatten hoeveel je kan terugbetalen.
  • Ga nooit tot het uiterste van jouw budget . Beperk het bedrag van jouw maandelijkse afbetalingen en voorzie een marge voor onvoorziene omstandigheden (bv. werkloosheid, ziekte, enz.).