Wat is een spaarrekening?

Wil u een financiële reserve aanleggen voor onverwachte uitgaven? Of sparen om later iets te kunnen kopen? Dan kan u geld opzij zetten op een spaarrekening. In ruil daarvoor geeft uw bank u een vergoeding: de intresten. U kan op elk moment geld bijstorten op uw spaarrekening, maar ook geld afhalen.

De spaarrekening (het vroegere spaarboekje) bestaat onder verschillende vormen en namen. Er zijn jongerenspaarrekeningen, babyspaarrekeningen, huurwaarborg-spaarrekeningen, klassieke spaarrekeningen, enz.

De voorwaarden voor elk van deze spaarrekeningen staan beschreven in de informatiefiche. U moet deze fiche voor de opening van uw spaarrekening krijgen. Lees dat document aandachtig om te weten:

  • of er op uw rekening een minimumbedrag moet staan;
  • hoeveel intrest u op uw rekening krijgt en wanneer die betaald wordt;   
  • waar u een overzicht vindt van de bewegingen op uw rekening, en het bedrag dat erop staat;
  • of er kosten zijn;
  • of er een overlijdensverzekering gekoppeld is aan uw spaarrekening.

De intresten op spaarrekeningen worden meestal niet belast. Dat is vanzelfsprekend belangrijk om weten.

Enseignement : Épargner

Klik hier om de video te laden. Door op deze link te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies van Youtube. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen. U vindt de link naar ons cookiebeleid onder deze video. Enseignement : Épargner

Meer informatie over het gebruik van cookies van Youtube vind je in ons cookiebeleid.

Heeft een spaarrekening een bepaalde looptijd?

In tegenstelling tot andere spaarproducten zoals termijnrekeningen, obligaties of kasbons, heeft een spaarrekening geen vervaldatum, en dus ook geen vaste looptijd. Er zijn weinig regels en beperkingen  voor het afhalen en overschrijven van geld van uw spaarrekening. Ze zijn vermeld in de informatiefiche.

Let op dat u uw getrouwheidspremie bij het afhalen  van uw geld niet verliest. Lees meer hierover  in de Wikifinrubriek Wat brengt uw spaarrekening op?
U kan op elk ogenblik geld bijstorten op uw spaarrekening. De momenten van storting en afhaling bepalen hoeveel intresten u krijgt. Gebruik hiervoor ook als hulpmiddel de spaarsimulator .

De Wikfintips

  • Lees de informatiefiche van een spaarrekening voor u er een opent.  Onderteken enkel documenten die u volledig begrijpt.
  • Ook al kan u het geld van uw spaarrekening afhalen wanneer u wil, soms is het verstandig om nog even te wachten zodat u uw getrouwheidspremie niet verliest.
  • Als u uw geld toch onmiddellijk nodig hebt, ga dan na wat meer kost: het verlies van (een deel van) uw getrouwheidspremie of de intrest die u betaalt om onder nul te gaan op uw zichtrekening. Dat laatste kan vaak duur zijn.
  • Lees meer hierover  in de Wikifinrubriek Wat brengt uw spaarrekening op?