Een gereglementeerde of niet-gereglementeerde spaarrekening?

Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 moet de indexering van een aantal fiscale uitgaven nog worden bepaald in het kader van de programmawet Begrotingsopmaak 2021. De bedragen voor inkomstenjaar 2020 zullen vermoedelijk lager zijn dan vermeld op deze pagina. Deze pagina wordt aangepast wanneer de programmawet gestemd is.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/programmawet

Misschien ga je ervan uit dat er nooit belastingen afgehouden worden op de intresten op spaarrekeningen. En dat is inderdaad meestal zo, tenminste als jouw spaarrekening een zogenaamde gereglementeerde spaarrekening is.

Een spaarrekening is o.a. 'gereglementeerd' als de bank je een basisrente uitkeert en je een getrouwheidspremie geeft.

Krijg je enkel een – vaak vrij hoge – basisrente, dan heb je een 'niet-gereglementeerde' spaarrekening.

Waarom is het nu voor jou belangrijk om te kiezen voor een gereglementeerde of een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Het verschil schuilt in de belasting die wordt ingehouden op de interest die je krijgt op je spaarrekening:

  • op de interesten op een niet-gereglementeerde spaarrekening, betaal je 30 % belasting, 'roerende voorheffing' genoemd;
  • de interesten op een gereglementeerde spaarrekeningen zijn niet belast, tenzij die voor één jaar in totaal meer dan 990 euro bedragen, dan betaal je 15 % roerende voorheffing op het deel boven die 990 euro.

Als je spaarrekeningen gaat vergelijken, moet je natuurlijk rekening houden met die eventuele belasting op de interesten. Zo blijkt bv. een interest van 2 % op een niet-gereglementeerde spaarrekening na inhouding van de roerende voorheffing een interest van 1,5 % te zijn.