Is uw spaargeld veilig?

In deze woelige tijden mag u zich terecht afvragen hoe veilig uw spaargeld is. Maar ook al kan een bank failliet gaan, uw spaargeld is door de overheid beschermd tot een bedrag van 100 000 euro per financiële instelling en per persoon.

Het Garantiefonds

Het geld dat u spaart bij een Belgische bank is beschermd door het Garantiefonds. De banken sluiten zich verplicht aan bij deze beschermingsregeling en in geval van failliet, betaalt het Garantiefonds uw spaargeld terug.

Kijk goed na of uw bank onder een garantieregeling valt. Bent u klant van een buitenlandse bank, dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor uw bank geldt.

Welke bedragen zijn gewaarborgd?

Bij Belgische banken is uw geld (op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen) gewaarborgd tot 100 000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Als u meer dan dit bedrag aan spaargeld hebt, spreidt u dit best over verschillende banken. Meer informatie over de Belgische garantieregeling vindt u hier.

Voor banken van andere landen kan een ander garantiestelsel gelden. Vraag bij uw bank naar het garantiestelsel dat van toepassing is.

De Wikifintip

  • Lees de informatiefiche van uw spaarrekening goed na om alle voorwaarden van uw spaarrekening goed te kennen. De banken die aangesloten zijn bij het Garantiefonds vindt u op deze website.