Is jouw spaargeld veilig?

In deze woelige tijden mag je jezelf terecht afvragen hoe veilig jouw spaargeld is. Maar ook al kan een bank failliet gaan, jouw spaargeld is door de overheid beschermd tot een bedrag van 100 000 euro per financiële instelling en per persoon.

Het Garantiefonds

Het geld dat je spaart bij een Belgische bank is beschermd door het Garantiefonds. De banken sluiten zich verplicht aan bij deze beschermingsregeling en in geval van failliet, betaalt het Garantiefonds jouw spaargeld terug.

Kijk goed na of jouw bank onder een garantieregeling valt. Ben je klant van een buitenlandse bank, dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor jouw bank geldt.

Welke bedragen zijn gewaarborgd?

Bij Belgische banken is jouw geld (op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen) gewaarborgd tot 100 000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Als je meer dan dit bedrag aan spaargeld hebt, spreid je dit best over verschillende banken. Meer informatie over de Belgische garantieregeling vind je hier.

Voor banken van andere landen kan een ander garantiestelsel gelden. Vraag bij jouw bank naar het garantiestelsel dat van toepassing is.

De Wikifin-tips

  • Lees de informatiefiche van jouw spaarrekening goed na om alle voorwaarden van jouw spaarrekening goed te kennen.
  • De banken die aangesloten zijn bij het Garantiefonds vind je op deze website.