De effectenrekening

Om te beleggen heb je nog een andere soort rekening nodig: een effectenrekening.

De effectenrekening

Wil je beleggen in aandelen, obligaties of fondsen? Dan heb je een effectenrekening nodig om jouw beleggingen, ook wel effecten genoemd, te bewaren en te beheren. 

Hoe open je een effectenrekening?

Niet alleen banken bieden effectenrekeningen aan, maar ook instellingen gespecialiseerd in beleggen zoals bv. beursvennootschappen of vermogensbeheerders. Lees goed de informatiefiche om de voorwaarden en tarieven te kennen, vooraleer je een effectenrekening opent. Vergelijk deze voorwaarden en tarieven van verschillende instellingen om de rekening te vinden die het voordeligst is en het best bij jouw behoeften past.

Om een effectenrekening te openen, kan je langsgaan bij de instelling van jouw keuze. Je moet zeker jouw identiteitskaart bij je hebben. Sommige instellingen bieden je ook de mogelijkheid om via het internet een effectenrekening te openen. Je moet dan een fotokopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart en een bewijs van woonplaats opsturen.

Hoe werkt een effectenrekening?

Na de aankoop van jouw beleggingen, zoals bv. aandelen, obligaties of fondsen, zie je de aangekochte beleggingen op jouw effectenrekening verschijnen. Via de effectenrekening heb je steeds een actueel overzicht van jouw beleggingen en kan je ze beheren. De dividenden en intresten op jouw beleggingen worden meestal automatisch gestort op jouw zichtrekening die gekoppeld is aan de effectenrekening.

Je krijgt meestal toegang tot jouw effectenrekening via mobiel- en internetbankieren. Via het internet heb je steeds een recent overzicht van de toestand op jouw effectenrekening. Daarnaast stuurt jouw financiële instelling per kwartaal en per jaar rekeninguittreksels met een overzicht van de beleggingen op jouw effectenrekening.

Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

Je blijft steeds de rechtmatige eigenaar van jouw effecten en beschikt over een rechtstreeks revindicatierecht als jouw bank of beursvennootschap bijvoorbeeld failliet gaat. Dit houdt in dat de effecten jou moeten worden teruggegeven door de curator en niet in de boedel van een eventueel faillissement kunnen vallen.

Een tegemoetkoming van de beschermingsregeling zal dus enkel maar overwogen moeten worden als er blijkt dat, na teruggave van alle beschikbare effecten, je toch bepaalde effecten niet zou hebben teruggekregen. Dergelijke toestand zal zich in principe enkel kunnen voordoen in geval van administratieve fouten of andere onregelmatigheden.

Om die reden werd de maximale dekking van de beschermingsregeling op 20.000 euro per persoon en per financiële instelling behouden.

De precieze voorwaarden waaraan moet voldaan worden om een beroep te kunnen doen op de bescherming zijn vermeld in het tegemoetkomingsreglement van de beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

De Wikifin-tip

  • Lees goed de infofiche van jouw effectenrekening na om de voorwaarden en tarieven te kennen. Vergelijk de tarieven en voorwaarden van verschillende banken om de rekening te vinden die het voordeligst is en het best bij jou past.