Een autoverzekering, wat is dat?

In België blijft de interesse voor auto’s groot. In 2011 reden meer dan 6 000 000 wagens over onze wegen!

Dat hoge aantal maakt ongevallen en pannes onvermijdelijk. Een autoverzekering is dan ook van het grootste belang.

Principe

‘Autoverzekering’ is een algemeen begrip dat naar uiteenlopende waarborgen verwijst:

  • de belangrijkste, de BA Auto (juridisch de ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid gemotoriseerde voertuigen’ genoemd), verzekert de aansprakelijkheid van de bestuurder van een auto. Die verzekering is verplicht voor alle auto-eigenaars zodra de auto op de openbare weg rijdt. Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt deze verzekering de materiële en lichamelijke schade van slachtoffers. Uw eigen verwondingen en de materiële schade aan uw auto worden niet vergoed. Daarom wordt de BA Auto vaak aangevuld met andere verzekeringen; 
  • de omniumverzekering en de kleine omnium verzekeren de materiële schade aan de verzekerde auto;
  • de rechtsbijstandverzekering verzekert de gerechtskosten en geeft de verzekerde recht op juridisch advies en bijstand;
  • de bestuurdersverzekering verzekert de lichamelijke schade van de chauffeur;
  • de bijstandsverzekering zorgt voor hulp aan de verzekerde als die pech krijgt met de wagen (pechverhelping, wegslepen,…).

Als u schade aan uw auto heeft, kan u ook andere verzekeringen inroepen. Dat is het geval voor:

  • de verzekering arbeidsongevallen: die verzekert werknemers bij ongevallen naar en van het werk en op de werkvloer;
  • uw ziekenfonds: deze kan medische kosten terugbetalen, vooral wanneer u een ongeval veroorzaakt en u daarbij als chauffeur gewond raakt.