Een autoverzekering, wat is dat?

In België blijft de interesse voor auto’s groot. Op 1 augustus 2018 waren er meer dan 7.500.000 voertuigen over onze wegen!

Dat hoge aantal maakt ongevallen en pannes onvermijdelijk. Een autoverzekering is dan ook van het grootste belang.

Onder het woord 'autoverzekering' verstaat men gewoonlijk:

  • de verplichte BA Auto (Burgerlijke aansprakelijkheid Motorrijtuigen);
  • De andere niet-verplichte verzekeringen ter aanvulling van de BA Auto zoals de omniumverzekering en de kleine omnium, de bestuurdersverzekering, de rechtsbijstandverzekering, de bijstandverzekering.

Principe

De BA Auto verzekert de aansprakelijkheid van de bestuurder van een auto. Die verzekering is verplicht voor alle auto-eigenaars zodra de auto op de openbare weg rijdt of op terreinen open voor het publiek en niet-openbare terreinen open voor een zeker aantal personen met het recht er te komen.

Als je een ongeval veroorzaakt, vergoedt deze verzekering de materiële en lichamelijke schade van slachtoffers. Jouw eigen verwondingen en de materiële schade aan jouw auto worden niet vergoed. Daarom wordt de BA Auto vaak aangevuld met andere verzekeringen zoals de omniumverzekering en de kleine omnium die de materiële schade aan de verzekerde auto dekt.  

Andere dekkingen zijn ook mogelijk:

Als je schade lijdt bij het gebruik van jouw auto, kan je ook andere verzekeringen inroepen. Dat is het geval voor:

  • de verzekering arbeidsongevallen: die verzekert werknemers bij ongevallen naar en van het werk en op de werkvloer;
  • jouw ziekenfonds: deze kan medische kosten terugbetalen, ook wanneer je een ongeval veroorzaakt en je daarbij als chauffeur gewond raakt.