Wat dekt de BA Autoverzekering?

De wet legt vast welke risico's een BA Autoverzekering in ieder geval moet dekken.

Uw BA Autoverzekering dekt de schade aan de slachtoffers van een ongeval en aan hun bezittingen, en ook hun inkomensverlies (een lager inkomen uit arbeid of een daling in de omzet, door een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid).

De BA Autoverzekering komt niet tussen in:

  • schade aan het verzekerde voertuig;
  • schade aan voorwerpen in het verzekerde voertuig, ook al zijn dat voorwerpen van andere personen;
  • schade voor de personen die in het ongelijk zijn gesteld (inkomensverlies, medische zorgen, schade aan hun bezittingen,…).

Een slachtoffer is dus al wie schade heeft ondervonden, met uitzondering van diegene die de schade heeft veroorzaakt. Het kan dus, bv. gaan om:

  • de passagiers in uw wagen;
  • de bestuurder van het verzekerde voertuig, als die niet voor het ongeval aansprakelijk wordt gesteld;
  • de bestuurder en de passagiers van andere voertuigen;
  • zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers,…);
  • ook de eigenaar van het voertuig als die passagier, bestuurder van een andere wagen of zwakke weggebruiker was.