Kredietkaarten

Wat is een kredietkaart?

Een kredietkaart is een betaalkaart waarbij jouw betalingen of geldafhalingen niet onmiddellijk van jouw rekening afgaan. De uitgever van de kredietkaart, meestal jouw bank, schiet je dus voor een korte periode geld voor. Maar niet alleen banken verkopen kredietkaarten; ook grote bedrijven geven vaak hun eigen kredietkaart uit zoals bv. supermarktketens of luchtvaartmaatschappijen. Ongeacht bij wie je een kredietkaart neemt, je moet sowieso een kredietovereenkomst tekenen. Lees dus goed de informatiefiche en de voorwaarden van jouw contract na vooraleer je tekent. Vraag meer uitleg aan degene die je de kredietkaart aanbiedt en lees er meer over in de Wikifin-rubriek daarover.

Hoe werkt een kredietkaart?

Kredietkaarten werken net zoals debetkaarten (Maestro, Bancontact) met een betaalschema. Bij kredietkaarten zijn dat bv. VISA, Mastercard of American Express. Daar waar de Belgische debetkaarten buiten België en Europa slechts beperkt gebruikt kunnen worden, zijn kredietkaarten wel bij veel handelaars wereldwijd aanvaard.

Op deze pagina vind je meer informatie over de werking van jouw kredietkaart.

De kredietkaart wordt ook veel gebruikt voor betalingen op afstand: je kan ermee via de telefoon of op het internet betalen. Geef jouw kredietkaartgegevens enkel aan handelaars of websites die je vertrouwt. Indien je twijfelt kan je die handelaar of website misschien op voorhand eens 'googelen' of vrienden of kennissen raadplegen die je al zijn voor geweest. 

Ten slotte kan je met jouw kredietkaart ook geld afhalen aan geldautomaten. Maar let op, want geld afhalen met jouw kredietkaart kost geld. Lees hier meer over in de Wikifinrubriek betalingen in het buitenland.

De kredietkaartlimiet

Alle kredietkaarten hebben een limiet. Dat is een maximum te gebruiken bedrag dat je met jouw bank afspreekt, bv. 2.500 euro per maand. Je kan dan in één maand voor maximaal 2.500 euro betalingen doen met jouw kredietkaart. De meest courante kredietlimieten bevinden zich tussen 1.250 euro en 2.500 euro per maand. Veel hangt af van jouw financiële draagkracht. Neem een limietbedrag dat je vlot kan terugbetalen. Hou er ook rekening mee dat met een hoge kredietlimiet de eventuele financiële schade bij kredietkaartfraude ook veel hoger kan liggen. 

Je kan jouw kredietlimiet overigens flexibel verhogen en verlagen. Stel dat je naar de Verenigde Staten op vakantie gaat, dan is het bv. veiliger om voor de periode dat je op reis gaat jouw kredietlimiet gevoelig te verhogen. Eens terug in België kan je jouw limiet best terug verlagen naar wat je daarvoor had. Vraag meer informatie over deze mogelijkheden aan jouw bankier.

De kredietkaartafrekening

Met een kredietkaart betaalt je jouw aankopen en geldafhalingen zoals met een debetkaart, maar gaat het geld niet onmiddellijk van jouw zichtrekening af. Jouw verrichtingen worden pas op een later moment afgerekend.

Er bestaan 2 mogelijkheden voor de afrekening van jouw kredietkaart.

De eerste mogelijkheid is dat je één keer per maand een afrekening krijgt van alle betalingen en geldafhalingen met jouw kredietkaart. Het volledige bedrag van die afrekening gaat dan op een vaste dag in de maand van jouw zichtrekening. Zorg ervoor dat op die dag voldoende geld op jouw rekening staat. Je betaalt geen intresten op de bedragen die je met jouw kredietkaart betaalt. Je betaalt meestal wel een jaarlijkse vaste kost voor het gebruik van jouw kredietkaart aan jouw bank.

De tweede mogelijkheid is een kredietkaart gekoppeld aan een kredietlijn waarbij:

 • Op een vaste dag in de maand gaat een vast minimumbedrag van je zichtrekening.  Dat is wettelijk vastgelegd. Voor kredietopeningen tot 5.000 euro moet je maandelijks 1/18de van de gebruikte reserves terugbetalen. Voor kredietopeningen hoger dan 5.000 euro is dat 1/20ste van de gebruikte reserves.

 • Voor de uitgaven boven het vast minimumbedrag kan je kiezen. Ofwel betaal je het resterend saldo onmiddellijk terug via overschrijving. Of je kiest ervoor om het gespreid in de tijd terug te betalen. Als je kiest voor een gespreide betaling moet je wel vaak erg hoge intresten betalen op het bedrag dat je niet onmiddellijk afrekent. Op het bedrag dat je onmiddellijk terugbetaalt via overschrijving betaal je geen intresten.

De kredietgever bezorgt je maandelijkse afrekeningen met een overzicht van wat je al hebt betaald, wat nog open staat en hoeveel ruimte er nog is binnen je kredietlimiet.

Een voorbeeld

Je hebt een kredietkaart met een kredietlimiet van 1.250 euro. Op het einde van de maand mei krijg je een eindafrekening voor de periode van 23 april tot 23 mei. Je hebt in die periode voor een totaal van 684 euro betalingen en aankopen gedaan met je kredietkaart.

Als je een kredietkaart zonder kredietlijn hebt, wordt er door de bank op bijvoorbeeld 5 juni automatisch 684 euro van je zichtrekening gehaald. Je moet geen intresten betalen voor de periode dat de bank je die 684 euro heeft voorgeschoten. Je moet er wel voor zorgen dat er op 5 juni voldoende geld op je zichtrekening staat.

Als je een kredietkaart met een kredietlijn hebt, werkt het anders. Voor kredietopeningen tot 5.000 euro moet je maandelijks 1/18de van de gebruikte reserves terugbetalen. Voor kredietopeningen hoger dan 5.000 euro is dat 1/20ste van de gebruikte reserves. Stel: je hebt een  kredietlimiet van 1.250 euro.

Als je tussen 23 april en 23 mei je kredietkaart gebruikt hebt voor 684 euro? Dan ontvang je een afrekening met volgende informatie:

 • Op 5 juni wordt er automatisch 1/18 van het gebruikte bedrag  of 38 euro van je zichtrekening gehaald. Dan blijft er nog 646 euro openstaan (684 euro - 38 euro).
 • Voor die 646 euro kan je kiezen. Je kan via overschrijving de volledige 646 euro (of een gedeelte daarvan) onmiddellijk betalen. Op het bedrag dat je onmiddellijk afrekent via overschrijving betaal je geen intresten. Op het bedrag dat je niet meteen betaalt, betaal je erg hoge intresten tot het moment dat je deze schuld vereffent.

Indien je een kredietkaart met uitstel van afbetaling wenst, vraag dan voldoende uitleg aan jouw kredietgever over de juiste voorwaarden van jouw contract: hoeveel procent wordt er onmiddellijk afgerekend, hoe lang mag je een terugbetaling uitstellen, hoe moet je een uitgestelde betaling terugbetalen, wat is het JKP als ik een terugbetaling uitstel, enz. Spring verstandig met deze functie om, want ze kan je snel in een negatieve schuldenspiraal brengen.

Waarom wordt mijn kredietkaart geweigerd?

Jouw betaling met jouw kredietkaart kan geweigerd worden om verschillende redenen:

 • je hebt jouw kredietlimiet volledig opgebruikt: je hebt een kredietlimiet van 1.250 euro. Je hebt sedert jouw laatste afrekening al voor 1.000 euro met jouw kredietkaart betaald en je wenst nog een nieuwe fiets te kopen van 300 euro. Dan zal dat niet meer gaan; je zou immers jouw kredietlimiet van 1.250 euro overschrijden;
 • als je niet kan aantonen dat je de eigenaar van de kaart bent door een correcte pincode te geven of door jouw handtekening; die moet dezelfde zijn als de handtekening op uw identiteitskaart;
 • misschien is de chip van jouw kaart stuk. Vraag een nieuwe aan.

De voor- en nadelen van een kredietkaart

Een kredietkaart wordt op vele plaatsen aanvaard, zowel in België als in het buitenland. Als je er voorzichtig mee omspringt, is het een veilig betaalmiddel.

Met een kredietkaart hoef je immers minder contant geld op zak te hebben. Het voordeel van een kredietkaart is dat je jouw aankopen en afhalingen pas na een bepaalde periode moet afrekenen. Je krijgt als het ware een tijdje krediet.

Op elke kredietkaart zit een maximumlimiet. Als je in een hotel incheckt of een auto huurt, wordt vaak jouw kredietkaart al gevraagd, ook al reken je pas op het einde van de periode af. De hotelier of de autoverhuurder doet dat om van jouw kredietlimiet een bedrag of 'borg' te reserveren voor de te betalen factuur of eventuele schade. Van zodra je jouw hotelkamer na gebruik betaalt of de auto inlevert, valt die reservering weg. Maar toch moet je daar rekening mee houden. Want stel dat je een kredietkaartlimiet hebt van 2.500 euro en je huurt een auto voor 10 dagen. Dan gaat de verhuurfirma bv. 1.000 euro van jouw limiet voor 10 dagen reserveren. In de periode waarin je met de huurauto rijdt, kan je jouw kredietkaart maar gebruiken voor 1.500 euro in plaats van de volledige 2.500 euro. Van zodra je de auto na 10 dagen terug inlevert zonder schade, valt die reservering weg en kan je opnieuw jouw volledige limiet gebruiken.

De Wikifin-tips

 • Laat jouw kredietkaart niet rondslingeren en geef ze nooit aan iemand anders. Hou jouw pincode geheim. Leer hem van buiten en schrijf hem nergens op. Zorg ervoor dat niemand meekijkt als je jouw code intikt. Meer veiligheidstips lees je hier.
 • Bij verlies of diefstal: laat jouw kaart onmiddellijk blokkeren door Card Stop te bellen op 070 344 344 vanuit België en +32 70 344 344 vanuit het buitenland. Geef de diefstal aan op het politiekantoor.
 • Met een kredietopening kan je de betalingen van jouw afrekening spreiden in de tijd. Hierop moet je echter wel intresten betalen. Gebruik jouw kredietkaart daarom met mate en bouw geen schulden op.
 • Je kan jouw kredietkaart ook in het buitenland gebruiken. Lees meer over betalingen in het buitenland.