Bankrekeningen

Nu jullie samenwonen, rijst de vraag hoe jullie de gemeenschappelijke facturen gaan betalen. Als basisregel geldt: maak het je gemakkelijk. Als het openen van een gemeenschappelijke rekening jullie een goede oplossing lijkt, aarzel dan vooral niet. Maar hou toch wel voor ogen dat jullie beiden, titularissen van een gemeenschappelijke rekening, verplicht zijn om de eventuele schulden te betalen die gekoppeld zijn aan die rekening, ongeacht wie deze schulden heeft gemaakt. 
 
Een andere mogelijkheid is om je partner volmacht te geven op je eigen rekening. 
Maar in dat geval ben je wel alleen verantwoordelijk voor alle verrichtingen op jouw rekening, ook al is het je partner die ze gedaan heeft
 
Stel: je partner heeft een aantal aankopen verricht waardoor de rekening in het rood staat. Als het een gemeenschappelijke rekening is, kan de bank jullie beiden om terugbetaling vragen. Staat de rekening daarentegen enkel op jouw naam met een volmacht voor je partner, dan zal jij alles moeten terugbetalen aan de bank. 

De Wikifin-tips

 • Vergelijk altijd eerst de tarieven voor je een bankrekening opent. Die kunnen sterk verschillen van de ene bank tot de andere. Vergelijken kan je tientallen euro's per jaar opleveren.
 • Als jullie een gemeenschappelijke rekening hebben, laat je de vaste en terugkerende facturen het best domiciliëren of betalen via een automatische opdracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de facturen voor gas, elektriciteit, huur, terugbetaling van een lening, enz.
 1. Een bankrekening kan u openen aan het loket in een bank of via internet. In beide gevallen wordt uw identiteitsbewijs, uw woonplaats en uw handtekening gevraagd. In principe kan een bank niet weigeren om een rekening op uw naam te openen. Ze kan wél de aangeboden diensten beperken en een bankkaart of de toegang tot online banking weigeren.

  Opent u een gezamenlijke rekening, dan zal u allebei de vereiste documenten moeten ondertekenen.

  Ook het afsluiten van een rekening gaat heel eenvoudig. U kan dat gewoon aan het loket of schriftelijk aanvragen. Zorg ervoor dat u uw identiteitskaart bij hebt of  stuur er een kopie van mee. Om een rekening op twee namen af te sluiten, zijn er ook twee handtekeningen nodig.

  Wil u uw inkomsten, domicilieringen en doorlopende opdrachten overdragen naar een rekening bij een andere bank? Dat is ook gratis en is op 8 dagen in orde.

  Meer informatie over het openen en afsluiten van rekeningen
  Meer informatie over het overdragen van een rekening naar een andere bank.
  U leest hier meer over bankmobiliteit


  De Wikifintip

  Controleer de tarieven vóór u een bankrekening opent. Die kunnen aanzienlijk verschillen naargelang de bank die u kiest.

 2. Als titularis van een individuele rekening kan u een volmacht (of mandaat) verlenen aan wie u maar wil. Uiteraard óók aan uw partner. Op een formulier van de bank vult u dan de gegevens in van de persoon of personen aan wie u een mandaat geeft (de mandataris). Die  moet(en) het document mee ondertekenen.

  Met een volmacht op uw rekening kan uw partner een aantal verrichtingen op uw rekening uitvoeren. Verblijft u in het buitenland terwijl er via uw individuele rekening dringend een factuur moet worden betaald? Als mandataris kan uw partner daarvoor zorgen! Hij kan ook geld afhalen als u dat zelf niet zou kunnen.

  Een volmacht kan algemeen of beperkt zijn. In overleg met uw bank kan u beperkingen instellen qua bedragen, de duur van het mandaat, het type van de transacties, … Zo kan u uw partner volmacht verlenen voor bepaalde duur (bijvoorbeeld: de duur van uw verblijf in het buitenland). Als u daarmee instemt, kan de mandataris ook beschikken over een bankkaart verbonden aan uw rekening.

  Na het overlijden van de titularis, wordt de volmacht meteen opgeheven.

  Let op: Dat u als mandataris een volmacht kreeg, betekent niet dat u titularis van de rekening werd. Bent u de enige titularis van een rekening, dan bent u als enige verantwoordelijk voor alle verrichtingen op de rekening… óók die van de mandataris! U kan de volmacht eenzijdig en op elk moment weer intrekken. Gaf uw partner u een volmacht op zijn of haar rekening? Besef dan dat hij of zij die op ieder moment kan intrekken…

  Meer informatie over bankrekeningen
  Meer info over bankrekeningen voor echtgenoten


  De Wikifintips

  • Informeer bij uw bank naar de verschillende beperkingen op volmachten.
  • Een echtscheiding of feitelijke scheiding maakt geen einde aan een volmacht. Als u de volmacht op uw rekening wil stopzetten, dan moet u dat aan de bank melden.
 3. Nee, u kan zelf beslissen hoe u uw bankzaken regelt.

  Een gemeenschappelijke rekening kan handig zijn om regelmatig terugkerende betalingen voor het gezin uit te voeren: de energiefactuur, de huur, de terugbetaling van een lening, belastingen… Elke partner stort volgens afspraak geld op die rekening en daarmee worden de gemeenschappelijke rekeningen betaald.

  Uiteraard kan u die betalingen ook van op een individuele rekening uitvoeren.

  U heeft dus volgende mogelijkheden:

  • enkel een gemeenschappelijke rekening waarop alle inkomsten worden gestort en waarmee alle uitgaven worden betaald;
  • enkel individuele rekeningen;
  • een combinatie van beide: een gemeenschappelijke rekening én individuele rekeningen.
    

  U kan uw partner een volmacht op uw persoonlijke rekening geven. Een volmacht op een rekening is niet hetzelfde als samen met uw partner een gemeenschappelijke rekening hebben.

 4. Een gemeenschappelijke rekening kan erg handig zijn als er gezamenlijke uitgaven voor het gezin moeten worden betaald: de huur, de terugbetaling van een lening, de energiefactuur, de belastingen, … 

  Een gemeenschappelijke rekening heeft twee titularissen, die samen de verantwoordelijkheid voor alle verrichtingen dragen. Ze kunnen niet op eigen houtje beslissen om een dergelijke rekening te openen of af te sluiten.  De titularis van een afzonderlijke rekening waarop hij een volmacht gaf, kan wel alleen die rekening afsluiten.

  Om een gemeenschappelijke rekening te kunnen openen, moeten beide titularissen een document van de bank ondertekenen en hun identiteit bewijzen. U hoeft niet gehuwd of wettelijk samenwonend te zijn om een gemeenschappelijke rekening te openen.

  Elke titularis kan de rekening daarna gebruiken om geld over te schrijven, betalingen uit te voeren, geld af te halen en zo meer. 

  De titularissen van een gemeenschappelijke rekening zijn verplicht eventuele schulden verbonden aan de rekening terug te betalen. Met andere woorden: staat het saldo van de rekening onder nul omdat een van de titularissen teveel geld uitgaf, dan kan de bank elk van de titularissen verplichten om het tekort terug te betalen. 

  Een titularis kan niet alleen beslissen om niet langer titularis van een gemeenschappelijke rekening te zijn. Daarvoor is het akkoord van alle titularissen nodig. Na dat akkoord kan de bank de eventuele tekorten terugvragen aan elke titularis. 

  Meer informatie over gemeenschappelijke rekeningen.
  Meer informatie over de schulden van partners.

  De Wikifintips

  • Ga na of de mensen met wie u een gemeenschappelijke rekening wil openen wel degelijk in staat zijn een rekening te beheren zoals u dat wil.
  • Opteert u voor een gemeenschappelijke rekening, stel dan permanente opdrachten in voor uw vaste en terugkerende uitgaven.