Ouderschap, wat een avontuur!

De komst van een kind is een belangrijke gebeurtenis, waarvan u  heel wat mensen en instanties op de hoogte moet brengen als u in aanmerking wil komen voor premies en steunmaatregelen als: kinderbijslag, geboortepremie, adoptiepremie,…

Als ouder zal u dagelijks beslissingen moeten nemen voor uw minderjarig kind. En er komen heel wat kosten bij kijken, zoals bv. die voor kinderopvang. Gelukkig kan u heel wat premies krijgen.

Ook de kwestie van het zakgeld komt op tafel: hoeveel, vanaf welke leeftijd en op welke manier betaalt u? Hoe leert u uw kind met geld omgaan?

Een gezin kent soms ook ingrijpende momenten: een ouder die sterft, een scheiding, een tweede huwelijk, financiële problemen,… Het kan belangrijk zijn om uw gezin goed te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan een overlijdensverzekering, een hospitalisatieverzekering en een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Als u kinderen heeft, heeft dat ook gevolgen voor uw belastingen. Als u kinderen ten laste hebt, zal u minder belastingen moeten betalen. En de ouderalimentatie die u eventueel betaalt, kan worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Ook voor uw sociale zekerheid zijn kinderen van belang: misschien verandert het bedrag van uw werkloosheidsuitkering of van uw invaliditeitsuitkering.  Nam u tijdskrediet of ging u deeltijds werken om voor uw kinderen te zorgen? Dat kan gevolgen hebben voor de berekening van uw wettelijk pensioen.