Denk niet dat de pensioenproblematiek enkel van belang is voor gepensioneerden of voor wie binnen enkele jaren met pensioen gaat. Integendeel, jong en oud is erbij betrokken. Maar net als andere landen wordt ook België geconfronteerd met de vergrijzing van zijn bevolking. Daarom zullen de pensioenen de overheid de komende jaren steeds meer geld kosten. Onder meer omdat de pensioenen, net zoals de lonen, geïndexeerd worden. Daardoor blijft de koopkracht van de gepensioneerden verzekerd. De snel stijgende pensioenuitgaven hebben de overheid dus doen besluiten om een hervorming van de pensioenen door te voeren. 
 
Maar u stelt zich ongetwijfeld ook veel praktische vragen over uw eigen pensioen. Hoeveel zal uw wettelijk pensioen bedragen? Die vraag valt moeilijk te beantwoorden. Alles zal afhangen van de wijze waarop u uw pensioen hebt voorbereid. Als u niets doet en leeft volgens de filosofie: "we zien wel als het zover is"; dan zal u een wettelijk pensioen ontvangen en misschien een aanvullend pensioen als uw werkgever hiervoor heeft gezorgd. Zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanvullend pensioen. 
 
Met belastingverminderingen moedigt de overheid mensen aan om zelf te sparen voor hun pensioen, en  zo voor een supplement te zorgen bovenop hun wettelijk en aanvullend pensioen. Hoe vroeger u begint te sparen, hoe ruimer de resultaten van die pensioenspaarplannen zullen uitvallen. U kan dus op om het even welke leeftijd een initiatief nemen om uw oude dag financieel comfortabeler te maken.